Martin Borgs

Entreprenör, filmare och författare

Någon annan betalar är en skräckfilm om dina skattepengar.

Premiär 19 augusti. Köp biljetter här.

Filmen är baserad på boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar, som precis släppts även i pocketupplaga. Den toppade omedelbart Bokus lista över mest sålda pocket inom facklitteratur. Beställ boken här för endast 39 kr.

Tunga remissinstanser kritiska mot politikerpensioner

Flera tunga remissinstanser tycker att de nya reglerna för riksdagsledamöternas pensioner ska gälla alla – också de som nu sitter i riksdagen. Nu har Riksdagsstyrelsen chansen att lyssna till kritiken, innan den lägger fram sitt förslag för beslut.

Riksrevisionen skriver i sitt remissyttrande

"att de nya reglerna skulle kunna införas för den som idag är riksdagsledamot och som lämnar riksdagen i samband med valet år 2014. En fördel med att låta de nya reglerna gälla även för riksdagsledamöter som lämnar riksdagen i samband med valet år 2014 är att en snabbare utfasning av det gamla systemet uppnås." 

Arbetsförmedlingen går ännu längre i sitt remissyttrande:

"Enligt myndighetens mening framgår det inte av betänkandet varför inte före detta riksdagsledamöter vid behov kan få denna service av den offentliga arbetsförmedlingen, vilket gäller för övriga förtroendevalda som är arbetslösa eller arbetssökande."

Arbetsförmedlingen köper inte argumentet att riksdagsledamöter skulle behöva generösare villkor än andra för att deras uppdrag är osäkert: 

"...stora grupper i samhället upplever en liknande situation i arbetslivet – med krav på snabb omställning och inte minst ekonomisk osäkerhet."

Fackförbundet Saco menar i sitt remissyttrande att samma regler bör gälla för riksdagsledamöter som för andra:

"Saco anser det lämpligt och rimligt att riksdagsledamöternas villkor när det gäller pensioner och omställningsstöd ansluter till dem som förekommer på arbetsmarknaden."

Nu när remissinstanserna sagt sitt ligger bollen hos Riksdagsstyrelsen. Den består av talmannen och tio riksdagsledamöter: fyra moderater, fyra socialdemokrater, en folkpartist och en miljöpartist.

De två stora partierna moderaterna och socialdemokraterna har drivit linjen att de nya reglerna inte ska gälla nuvarande riksdagsledamöter. Men det finns intern kritik. Moderaterna Hanif Bali och Carl-Oskar Bohlin har till och med lämnat in ett eget remissyttrande:

"...det är orimligt att de nya reglerna endast gäller för ledamöter som röstas in från och med valet 2014."

De fortsätter:

"Ledamotsuppdraget är inget livslångt uppdrag eller en tillsvidareanställning och därför bör inte heller villkoren vara det. En ledamot som känner sig missnöjd med de nya inkomstgarantierna kan helt enkelt välja att inte kandidera om man anser att de nya villkoren inte är tillräckligt generösa."

Socialdemokraten Sven Britton, som tidigare var riksdagsledamot, menar till och med att riksdagsledamöterna är jäviga när de beslutar om sina egna villkor. Till Riksdag & Departement säger han att:

"De som har beslutat om det här är jäviga eftersom de redan har dessa förmåner. I sitt beslut förmenar de kommande riksdagsledamöter samma förmåner som de har själva. Dagens ledamöter vill försäkra sig om att få behålla dagens regler."

I mitt öppna brev till riksdagsledamöterna undrade jag själv varför de inte anser sig jäviga. Så här står det i riksdagsordningen

"Ingen får vid ett sammanträde delta i behandlingen av ett ärende som personligen rör honom eller henne eller någon närstående."

Många i kammaren skulle förlora miljontals kronor ifall de nya, förbättrade reglerna också skulle gälla dem. Vad är jäv om inte det?