Martin Borgs

Entreprenör, filmare och författare

Någon annan betalar är en skräckfilm om dina skattepengar.

Premiär 19 augusti. Köp biljetter här.

Filmen är baserad på boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar, som precis släppts även i pocketupplaga. Den toppade omedelbart Bokus lista över mest sålda pocket inom facklitteratur. Beställ boken här för endast 39 kr.

Hej riksdagsledamot!

På fredag löper remisstiden ut för Villkorsutredningen, som lagt ett förslag om att förändra riksdagsledamöternas politikerpensioner. Men de nya reglerna ska inte gälla de nuvarande ledamöterna. Därför har jag skrivit nedanstående öppna brev, som publicerats på Newsmill.

Hej riksdagsledamot!

Jag har läst att du och dina kollegor vill förändra era politikerpensioner. De nuvarande villkoren stämmer inte överens med arbetslinjen, utan gör det möjligt för före detta riksdagsledamöter att leva år ut och år in på skattebetalarnas bekostnad utan att söka jobb.

Dock ska de stramare reglerna inte gälla er som redan sitter i riksdagen, utan enbart de som väljs in för första gången 2014 och framåt. Som det står i direktiven till Villkorsutredningen: "Skälen för detta är att villkoren för ledamotsuppdraget bör vara kända vid den tidpunkt då ställning tas till en eventuell kandidatur för ett uppdrag som riksdagsledamot."

Ursäkta en fråga från utsidan av riksdagshuset, men väljs inte du och de andra riksdagsledamöterna in på nytt vid varje riksdagsval? 

Svaret finns faktiskt i själva Villkorsutredningen: "Ett förtroendeuppdrag får man inte för gott. Det har man till låns. En riksdagsledamot är vald av folket i allmänna val för en bestämd valperiod. Därefter ska den förda politiken utvärderas och underställas väljarna på nytt. Då kommer förtroendet att antingen förnyas eller upphöra."

Och så verkar det ju också vara när jag tittar på din hemsida hos riksdagen. Där redovisas dina tidigare mandatperioder som olika uppdrag – som ett nytt förtroendeuppdrag mellan varje val.

Sitter inte du just nu och funderar på om du ska kandidera till riksdagen för ännu en mandatperiod? Eller är riksdagsplatsen din för evigt?

Villkorsutredningen är nu ute på remiss till den 15 mars. Därefter kan Riksdagsstyrelsen lägga fram ett förslag till riksdagen. Varför är inte du och de andra riksdagsledamöterna jäviga när ni röstar om detta?

Så här står det i riksdagsordningen: "Ingen får vid ett sammanträde delta i behandlingen av ett ärende som personligen rör honom eller henne eller någon närstående."

Många i kammaren skulle förlora miljontals kronor ifall de nya, förbättrade reglerna också skulle gälla dem. Vad är jäv om inte det? 

De nuvarande reglerna lockar till missbruk av skattepengar. Det konstaterade Översynskommittén redan för tio år sedan. Villkorsutredningen håller med: "Det nuvarande regelsystemet ger varken konkreta incitament för den enskilde att söka försörjning genom arbete eller möjlighet för något riksdagens organ att ytterst genom indragning av förmånen ingripa mot den som inte gjort tillräckliga ansträngningar för att försörja sig genom eget arbete."

Fast det gäller så klart inte dig. Varför skulle du lockas att missbruka inkomstgarantin, som dina före detta kollegor gjort?

Nej, jag tror dig om gott. Du har knappast en tanke på att leva på skattebetalarna den dag du lämnar riksdagen. Som försvarare av arbetslinjen kommer du självklart att försörja dig av eget arbete.

Därför borde det vara en enkel sak att frivilligt avstå ifrån den nuvarande inkomstgarantin, och istället följa det nya och förbättrade regelverket. Eller?