Martin Borgs

Entreprenör, filmare och författare

Någon annan betalar är en skräckfilm om dina skattepengar.

Premiär 19 augusti. Köp biljetter här.

Filmen är baserad på boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar, som precis släppts även i pocketupplaga. Den toppade omedelbart Bokus lista över mest sålda pocket inom facklitteratur. Beställ boken här för endast 39 kr.

Skattefrihet för den politiska adeln på IDEA

Efter tidningen OmVärldens avslöjanden om IDEA påpekar Utrikesdepartemenet att man "ännu inte fattat något beslut om basbudgetstöd till IDEA för åren 2012-2014" och att regeringen vill se den länge efterlysta systemrevisionen.

Det är inte första gången det här händer. Redan år 2000 tvingades IDEA utsätta sig för en extern granskning, efter avslöjanden om höga ersättningar på oklara grunder.

Den gången skyllde IDEA:s generalsekreterare Bengt Säve-Söderbergh på att organisationen var i en uppstartsfas - fem år efter grundandet. Något år senare avgick han i förtid, och fick istället återanställning på UD som ambassadör samtidigt som han fick pension för IDEA. Pensionen togs ur biståndsbudgeten, och skälet var att regeringen ville kompensera honom för att han inte fått skattefrihet trots sin roll som internationell höjdare.

Nej, regeringen har ännu inte beslutat om det kommande basbudgetstödet för IDEA. Däremot klubbade riksdagen, utan debatt, så sent som i maj ett nytt "värdlandsavtal" med IDEA där organisationens "privilegier" listas. Några exempel:

+ Skattefrihet för IDEA från alla direkta skatter, liksom alla typer av arbetsgivaravgifter för personalen samt tull- och importavgifter. 

+ Skattefrihet för IDEAs tjänstemän.

+ Immunitet för IDEA, dess egendom och tillgångar, mot alla former av rättsliga förfaranden i Sverige. 

+ Immunitet för alla anställda för sådant de gjort i tjänsten.

+ Samma immunitet gäller för experter som organisationen anlitar. 

+ Befrielse från den svenska tjänsteplikten (gäller även svenska medborgare anställda vid IDEA).

+ Gratis lokaler för IDEA (det vill säga Strömsborg).

+ "Alla nödvändiga åtgärder för att ge organisationens lokaler och personal säkerhet och skydd".

Kort sagt har de högavlönade konsulterna på IDEA inte ens behövt betala skatt i Sverige, och är nu skyddade av immunitet. 

Var det många privilegier? Det har funnits en längre önskelista.  Den så kallade Värdlandsutredningen från 2006 föreslog också gratis skola, subventionerad barnomsorg och gratis utbildning i svenska för de anställdas anhöriga. Trots att de skulle vara befriade från skatt, skulle de alltså ändå få förmånerna.

Journalisten och författaren Anders Isaksson myntade begreppet "den politiska adeln", för den ledande kretsen av politiker inom det svenska etablissemanget. 

IDEA:s förste generaldirektör, Bengt Säve-Söderbergh, är socialdemokrat och hade tidigare varit generalsekreterare för Olof Palmes internationella institut. Mats Hulth, borgarrådet som lovade att IDEA skulle få gratishyra på Strömsborg, är också socialdemokrat. Regeringen som initierade IDEA var också socialdemokratisk, liksom regeringen som beviljade Bengt Säve-Söderbergh lön och pension samtidigt.

Efter sex år med borgerlig regering är en viktig frågeställning om den politiska adeln har förlorat sina platser vid köttgrytorna, eller om den röda falangen bara fått sällskap av blått. Det återstår att granska.